Podstaw± naszej działalno¶ci jest produkcja na eksport w 70%,
pozostałe 30% to zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

      Głównymi odbiorcami naszej produkcji s±:

 
1. W Europie
  • Francja,
  • Niemcy,
  • Belgia,
  • Holandia,
  • Szwecja,
  • Anglia,
  • Włochy,
  • Szwajcaria,
  • Austria.
2. Daleki Wschód

3. Kraje arabskie


  
 
 

 
studioPLANET